Raporty bieżące

Podpisanie umów o przeniesienie notowań Medicalgorithmics S.A. z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 28 marca 2013 r. umów z doradcami, którzy wezmą udział w planowanym procesie przeniesienia notowań akcji Emitenta z rynku NewConnect na rynek główny GPW. Spółka podpisała umowy z następującymi doradcami: doradcą finansowym Capital One Advisers Sp. z o.o., kancelarią prawną Tatar i Wspólnicy Sp. k., spółką audytorską CHE Consulting Sp. z o.o oraz z Trigon Dom Maklerski S.A.

Podpisanie umów stanowi kolejny krok w realizacji strategii Spółki.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect