Raporty bieżące

Aneks do listu intencyjnego

RB: 29/2022

Data: 14.05.2022 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 7 maja 2022 roku, Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 maja 2022 roku zawarty został aneks do listu intencyjnego, który zmienia datę zawarcia umowy Pożyczki i Opcji Nabycia na 18 maja 2022 roku.