Raporty bieżące

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr: 29/2019

Data: 26.06.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2019 r. („Walne Zgromadzenie”) oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie – w formie załączników do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.