Raporty bieżące

Powołanie Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr 28/2021

Data: 5.08.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Jarosława Jerzakowskiego, dotychczasowego Dyrektora ds. International Business Development, do pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres 3-letniej kadencji.

Intencją Rady Nadzorczej jest odzwierciedlenie w obszarze Zarządu zwiększającej się istotności sprzedaży usług Spółki na rynkach międzynarodowych poza USA. W związku z tym głównym celem stawianym przez Radę Nadzorczą przed Panem Jarosławem Jerzakowskim jest dalszy intensywny rozwój sprzedaży usług kierowanych na rynki zagraniczne.

Jarosław Jerzakowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie ukończył Handel Zagraniczny i International Business oraz Uniwersytetu w Mannheim, gdzie z wyróżnieniem ukończył program European Master of Business Sciences (EMBS). Od 2004 roku zawodowo zajmuje się rozwojem sprzedaży na rynkach zagranicznych i marketingiem. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Konica Minolta Business Solutions oraz Adrem Software. Od lutego 2013 roku odpowiada w Medicalgorithmics S.A. za rozwój biznesu zagranicznego poza USA. Zbudował od podstaw i rozwinął sprzedaż zagraniczną w zakresie świadczenia usług tele-kardiologicznych do ponad 70 tysięcy pacjentów rocznie w 17 zróżnicowanych pod kątem systemów opieki zdrowotnej krajach. W okresie 2018-2020 pełnił funkcję Członka Zarządu w Spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC.

Pan Jarosław Jerzakowski złożył oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, kapitałowych ani członkami organów innych konkurencyjnych osób prawnych.