Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr: 28/2019

Data: 26.06.2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 26 czerwca 2019 r. („Walne Zgromadzenie”) dysponowali 2 002 842 akcjami i głosami, stanowiącymi 55,53% kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.

Co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali:

1. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 448 586 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 22,40%, udział w ogólnej liczbie głosów – 12,44%;

2. Marek Dziubiński – 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,97%, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,09%;

3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 391 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,52%, udział w ogólnej liczbie głosów – 10,84%;

4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny – 193 863 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 9,68%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,38%;

5. New Europe Ventures LLC – 151 195 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 7,55%, udział w ogólnej liczbie głosów – 4,19%;

6. BIB Seed Capital S.A. – 148 122 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 7,40%, udział w ogólnej liczbie głosów – 4,11%

7. Government of Norway – 134 803 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 6,73%, udział w ogólnej liczbie głosów – 3,73%