Raporty bieżące

28/2018 Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr: 28/2018

Data: 27.07.2018

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 27 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (dalej „Ustawa”) powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

Grzegorz Grabowicz – Przewodniczący Komitetu Audytu
Michał Wnorowski – Członek Komitetu Audytu
Artur Małek – Członek Komitetu Audytu

Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy.