Raporty bieżące

28/2016 Zgłoszenie kandydatury na stanowisko członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 28/2016

Data: 22.06.2016

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 21 czerwca 2016 r.
otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej: Akcjonariusz), zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Artura Małka.

Zarząd Spółki informuje, że Pan Artur Małek wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył pisemnie, że spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej oraz nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymany od Akcjonariusza życiorys zgłoszonego kandydata.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza, udostępnia na stronie internetowej Spółki informację o zgłoszonej kandydaturze oraz życiorys zawodowy kandydata.