Raporty bieżące

28/2015 Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 sierpnia 2015 roku

Raport bieżący: 28/2015

Data: 19.08.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 18 sierpnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 3/08/2015 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, Pana Ronalda Gale Landes.
Podczas NWZA Przewodniczący Walnego podziękował panu Ronaldowi Gale Landesowi za wieloletnią pracę na rzecz spółki i pozytywny wkład jaki wniósł w jej rozwój.
Odwołanie Pana Ronalda Gale Landesa z Rady Nadzorczej zostało umotywowane podeszłym wiekiem Pana Ronada Gale Landesa i jego chęcią zakończenia pracy zawodowej.