Raporty bieżące

Rezygnacja Prezesa Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr 27/2021

Data: 29.07.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 lipca 2021 r. otrzymał oświadczenie Pana Marcina Gołębickiego o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu z dniem złożenia rezygnacji. Pan Marcin Gołębicki jako powód złożonej rezygnacji wskazał względy osobiste.

Rada Nadzorcza podejmuje działania zmierzające do uzupełnienia składu Zarządu Spółki.