Raporty bieżące

27/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA spółki w dniu 27.06.2014 r

Raport bieżący: 27/2014

Data: 2.07.2014

Zarząd Emitenta wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27.06.2014 r.

  1.  BIB SEED CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA – posiadający 387 612 zarejestrowanych na ZWZA akcji Spółki i tyle samo głosów, co stanowiło 15,87 % udziału w głosach na ZWZA oraz 11,22 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  2. NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY – posiadający 200 000 zarejestrowanych na ZWZA akcji Spółki i tyle samo głosów, co stanowiło 8,18 % udziału w głosach na ZWZA oraz 7,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  3. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY – posiadający 400 000 zarejestrowanych na ZWZA akcji Spółki i tyle samo głosów, co stanowiło 16,37 % udziału w głosach na ZWZA oraz 13,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
  4. AVIVA INVESTORS SFIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY, AVIVA INVESTORS SFIO SUBFUNDUSZ AI SPOLEK DYWIDENDOWYCH, AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI, AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS STABILNEGO INWESTOWANIA, AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OCHRONY KAPITALU PLUS, AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ, AVIVA INVESTORS ZROWNOWAZONY, AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MALYCH SPOLEK, AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPOLEK, AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OPTYMALNEGO WZROSTU- posiadający łącznie 208146 zarejestrowanych na ZWZA akcji Spółki i tyle samo głosów, co stanowiło 8,52 % udziału w głosach na ZWZA oraz 6,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  5. MAREK DZIUBIŃSKI – posiadający 504 000 zarejestrowanych na ZWZA akcji Spółki i tyle samo głosów, co stanowiło 20,63 % udziału w głosach na ZWZA oraz 15,07 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  6. NEW EUROPE VENTURES LLC – posiadający 490 571 zarejestrowanych na ZWZA akcji Spółki i tyle samo głosów, co stanowiło 20,08 % udziału w głosach na ZWZA oraz 14,2 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

powrót do góry ^