Raporty bieżące

Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

 

Raport bieżący nr 26/2020

Data: 10 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu Spółka 10 kwietnia 2020 r. otrzymała od Prezesa Zarządu Marka Dziubińskiego powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”). Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.