Raporty bieżące

26/2018 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w czerwcu 2018 r.

Raport bieżący nr: 26/2018

Data: 10.07.2018

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA. W miesiącu czerwcu 2018 r. zostało złożonych 8 520 wniosków o płatność.