Raporty bieżące

Całkowite umorzenie pożyczki udzielonej spółce zależnej z programu rządowego USA w ramach wsparcia biznesu w czasie pandemii koronawirusa

Raport bieżący nr 25/2021

Data: 23/06/2021

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2020, w którym Spółka informowała o otrzymaniu przez spółkę zależną Emitenta – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”) pożyczki w ramach ustawy „CARES Act” przyjętej przez Kongres USA jako wsparcie ekonomiczne dla biznesu w czasie pandemii koronawirusa, w tym głównie na finansowanie wynagrodzeń, informuje o umorzeniu przedmiotowej pożyczki. Spółka Medi-Lynx otrzymała potwierdzenie, że amerykańska agencja rządowa Small Business Administration zatwierdziła całkowite umorzenie pożyczki w kwocie 3.195.135,00 USD wraz z naliczonymi odsetkami, udzielonej Medi-Lynx w ramach programu ochrony wypłat (Paycheck Protection Program). Wobec powyższego spółka Medi-Lynx nie jest zobowiązana do spłaty jakiejkolwiek kwoty w ramach powyższej pożyczki udzielonej z Paycheck Protection Program.

Konsekwencją umorzenia pożyczki będzie jednorazowe rozpoznanie kwoty 3.195.135,00 USD (ok. 12,1 mln PLN) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za I półrocze 2021 roku w pozycji pozostałe przychody operacyjne, co będzie miało pozytywny wpływ na wynik operacyjny i zysk netto za I półrocze 2021 roku.