Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w marcu 2020 r.

Raport bieżący nr 25/2020

Data: 10.04.2020 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu marcu 2020 r. zostało złożonych 7535 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w marcu 2020 r. wyniosła 343 w porównaniu do 362 wniosków na dzień roboczy w lutym 2020 r., co stanowi 5,2% spadek miesiąc do miesiąca.