Raporty bieżące

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok oraz pozostałe uchwały Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr: 25/2019

Data: 18.06.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu raportów bieżących nr 18/2019 i 19/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, przekazuje do publicznej wiadomości treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku oraz uchwał Rady Nadzorczej nr 13-19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku.