Raporty bieżące

25/2018 Zmiany w Radzie Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 25/2018

Data: 26.06.2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) dokonało zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie odwołało wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Jana Kunkowskiego, Pana Piotra Żółkiewicza, Pana Marka Tatara, Pana Marcina Hoffmanna oraz Pana Artura Małka.

Następnie, Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki:

– Pana Marka Tatara,

– Pana Artura Małka,

– Pana Grzegorza Grabowicza,