Raporty bieżące

Aktualizacja informacji dotyczącej kontroli podatkowej prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie

Raport bieżący nr 24/2021

Data: 16.06.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących 30/2018 i 31/2018, w których Spółka informowała o otrzymaniu przez spółkę zależną Emitenta – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”) wyniku z kontroli podatkowej dotyczącej podatków od sprzedaży oraz podatku akcyzowego (ang. limited sales, excise and use tax) („Wyniki Kontroli”) prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie, USA (ang. Texas Comptroller of Public Accounts) („Urząd”), informuje, że sprawa przed Urzędem zakończyła się i Urząd obronił swoje stanowisko w sprawie.

W związku z negatywnym dla Spółki rozstrzygnięciem Urzędu, Medi-Lynx analizuje możliwe dalsze kroki w niniejszej sprawie, w tym rozważa skorzystanie z prawa do odwołanie się do sądu rejonowego w Travis County, Texas. Taka droga postępowania jest zgodna z posiadaną przez Medi-Lynx opinią doradców podatkowych w sprawie ustaleń Urzędu Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie. Przedmiotem orzeczenia sądowego będzie zasadność roszczeń Urzędu.

W przypadku negatywnego dla Spółki orzeczenia sądu, Medi-Lynx zobowiązana będzie do uregulowania spornej kwoty podatku w wysokości ok. 1.65 mln USD, przy czym kwota ta odnosi się jedynie do okresu, za który została przeprowadzona kontrola podatkowa, to jest od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z opinią doradców podatkowych prawdopodobieństwo wygrania sprawy jest większe aniżeli 50% i w związku z tym na tym etapie Spółka nie planuje zawiązywać rezerwy na sporną kwotę, zarówno za okres audytowany, jak i za lata kolejne.

Spółka będzie informowała o istotnych etapach postępowania odwoławczego w odrębnych raportach bieżących.