Raporty bieżące

23/2016 Dodatkowe informacje dotyczące przejętej przez Medicalgorithmics S.A. spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

Raport bieżący: 23/2016

Data: 29.04.2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykonania zawartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej w przedmiocie nabycia kontrolnego pakietu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano w stanie Teksas w USA („Medi-Lynx”), Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wybrane informacje dotyczące Medi-Lynx.

Spółka Medi-Lynx prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług diagnostyki medycznej za pomocą zaawansowanej technologii monitorowania kardiologicznego – systemu PocketECG dostarczanego przez Emitenta. Działalność prowadzona jest na terenie USA poprzez 4 centra monitoringu arytmii zlokalizowane w San Francisco (Kalifornia), Plano (Teksas), Langhorne (Pensylwania) oraz Pittsburgh (Pensylwania), które obsługują klientów z 36 stanów USA.

Medi-Lynx zatrudnia 258 osób, w tym 119 techników EKG, 36 osób odpowiedzialnych za sprzedaż oraz 103 osoby z tzw. back-office zajmujące się m.in. obsługą klienta, logistyką oraz rozliczeniami.

Wybrane nieaudytowane dane finansowe Medi-Lynx za 2015 r. lub wg stanu na dzień 31.12.2015, kształtowały się w sposób następujący:
– przychody ze sprzedaży: 38,3 mln USD (przy 20,1 mln USD w roku 2014 r.);
– EBITDA: 13,2 mln USD (przy 5,2 mln USD w 2014 r.);
– zysk brutto: 13,0 mln USD (przy 5,0 mln USD w 2014 r.);
– amortyzacja: 0,2 mln USD;
– przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 11,7 mln USD;
– suma bilansowa: 10 mln USD;
– należności: 5,6 mln USD,
– środki pieniężne: 3,1 mln USD;
– kapitał własny Medi-Lynx: 8,4 mln USD;
– zobowiązania ogółem: 1,6 mln USD;

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Medi-Lynx poniosła w 2015 roku koszty związane z postępowaniami sądowymi w wysokości 340 tys. USD.