Raporty bieżące

Powołanie nowego Członka Zarządu

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2012 r., Spółka otrzymała protokół Rady Nadzorczej, z którego wynika, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania pana Piotra Żółkiewicza w skład Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Medicalgorithmics S.A. ds. finansowych i operacyjnych. Pan Piotr Żółkiewicz pracował w Spółce od 2009 r. na stanowisku Dyrektora ds. finansowych i operacyjnych.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect