Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego 21/2022 dotyczącego informacji o dokonaniu odpisów oraz na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy

Raport bieżący nr 22/2022

Data: 21.04.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 21/2022. Korekta raportu dotyczy doprecyzowania w tabelach z danymi finansowymi, stanowiącymi załącznik do raportu 21/2022, że wszystkie kwoty tam wskazane są podane w tysiącach polskich złotych. Same kwoty nie uległy zmianie.

Emitent przekazuje w formie załącznika tabele sprzed korekty i po korekcie.