Raporty bieżące

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 22/2019

Data: 11.06.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Mariusza Matuszewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszenie zostało dokonane przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działającą w imieniu Akcjonariusza Spółki – Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku (raport bieżący nr 18/2019 z dnia 31 maja 2019 r.).

Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniem. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu.