Raporty bieżące

22/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr: 22/2018

Data: 26.06.2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 26 czerwca 2018 r. („Walne Zgromadzenie”) dysponowali 2 043 063 akcjami i głosami, stanowiącymi 56,65% kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.

Co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali:

  1. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 448 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 21,93%, udział w ogólnej liczbie głosów 12,42%;
  2. Marek Dziubiński – 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,58%, udział w ogólnej liczbie głosów 11,09%;
  3. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny – 193 863 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 9,49%, udział w ogólnej liczbie głosów 5,38%;
  4. PZU IMPULS SFIO SUBFUNDUSZ PZU IPULS AKCJI POLSKICH, PZU SFIO UNIVERSUM, PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK, PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK, PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ZROWNOWAZONY, PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOŁEK, PZU SFIO GLOBALNYCH INWESTYCJI SUBFUNDUSZ AKCJI SPOŁEK DYWIDENDOWYCH, PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA, PZU FIZ MEDYCZNY zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., posiadające łącznie 191 935 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 9,39%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,32%;
  5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 180 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 8,81%, udział w ogólnej liczbie głosów 4,99%;
  6. New Europe Ventures LLC – 151 195 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 7,40%, udział w ogólnej liczbie głosów 4,19%;
  7. BIB Seed Capital S.A. – 148 122 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 7,25%, udział w ogólnej liczbie głosów 4,11%.