Raporty bieżące

Rejestracja w KRS nowego adresu siedziby Spółki

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 listopada 2012 r otrzymał informację o rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowym adresem Spółki jest: ORCO Tower, 19 piętro; Al. Jerozolimskie 81; 02-001 Warszawa.

Adres strony internetowej dla akcjonariuszy i inwestorów – www.medicalgorithmics.pl – nie uległ zmianie.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 3 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect