Raporty bieżące

Powiadomienie, że Medicalgorithmics US Holding Corporation otrzymało z Medi-Lynx 3,0 mln USD jako część zwrotu podatku IR.

Raport bieżący nr: 2/2023

Data: 16.01.2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 1/2023, informuje, że w dniu 16 stycznia 2023 r. Medicalgorithmics US Holding Corporation („Holding”) otrzymało z Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) 3,0 mln USD jako część zwrotu podatku IRS (o którym mowa w raporcie nr 47/2022). Następnie środki te zostały przekazane do Spółki jako spłata zobowiązań Holdingu wobec Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2023 kwota zwrotu podatku nie była uwzględniona w planie finansowym Spółki, więc po otrzymaniu dodatkowo istotnie zwiększy rezerwy gotówkowe do blisko 39 mln zł.

A tak zwiększone środki finansowe będące w posiadaniu Spółki pozwolą na przyśpieszenie realizacji Inicjatyw Strategicznych przedstawionych w Prezentacji inwestycji Biofund w Medicalgorithmics opublikowanej w raporcie bieżącym nr 58/2022 z 17.10.2022 r., w szczególności realizację nowej mapy drogowej rozwoju technologii. Przyśpieszy to również długoterminowy wzrost sprzedaży na rynkach USA i Globalnym (OUS) zgodnie z raportem bieżącym nr 72/2022.