Raporty bieżące

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Raport bieżący nr 2/2022

Data: 14.01.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Peter Pellerito z funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem podjęcia uchwały. Odwołanie Pana Petera Pellerito z funkcji Członka Zarządu Emitenta jest związane z rozwiązaniem jego umowy o współpracę ze spółką zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.