Raporty bieżące

2/2014 Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

Raport bieżący: 2/2014

Data: 17.01.2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż z dniem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki to jest 3 lutego 2014 r. wchodzi w życie umowa o pełnienie funkcji animatora emitenta na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawarta przez Spółkę z Domem Maklerskim BDM SA z siedzibą w Bielsku – Białej. Usługi animatora emitenta będą świadczone na rzecz Spółki przez Dom Maklerski BDM SA począwszy od 3 lutego 2014 r .

Szczegółowa podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie w zw. z § 89 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące spółkę: 

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony gpwinfostrefa.pl