Raporty bieżące

2/2014 Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz o wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji na NewConnect

Raport bieżący: 2/2014

Data: 17.01.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2014 r. złożył wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynku podstawowym) 3 421 926 akcji Spółki zwykłych, na okaziciela, serii: A (1747200 akcji), B (508200 akcji), C (236926 akcji) i D (929600 akcji).

Równocześnie Zarząd Spółki złożył wniosek o wyznaczenie ostatniego dnia notowań ww. akcji na rynku Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.

Informacje o rozpatrzeniu powyższych wniosków zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect