Raporty bieżące

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd Medicalgorithmics S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:
a) RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2011 r. – w dniu 14 listopada 2011 r.

Zarząd informuje, że ewentualna zmiana daty publikacji zostanie podana do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu kwartalnego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznik nr 1 do uchwały nr 733/2009 Zarządu GPW z 18 grudnia 2009 roku. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do serwisu NewConnect