Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lutym 2020 r.

Raport bieżący nr 19/2020

 Data: 10.03.2020 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu lutym 2020 r. zostało złożonych 7235 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w lutym 2020 r. wyniosła 362 w porównaniu do 298 wniosków na dzień roboczy w styczniu 2020 r., co stanowi 21,4% wzrost miesiąc do miesiąca.