Raporty bieżące

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr: 19/2019         

Data: 31.05.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku.