Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w marcu 2022 r.

Raport bieżący nr 17/2022

Data: 11.04.2022 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37 z dnia 12 października 2021 r., zgodnie z przyjętym nowym systemem raportowania danych sprzedażowych, niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx, przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA.

W okresie ostatnich 12 miesięcy (tj. od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r.) zostało złożonych 58 878 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter, co daje 15,1% wzrostu wobec 51 145 wniosków złożonych w analogicznym okresie poprzednich 12 miesięcy (tj. od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r.).

W marcu 2022 r. zostało złożonych 5 699 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter, co daje 12,8% wzrostu wobec 5 052 takich wniosków złożonych w marcu 2021 r. Liczba ta nie zawiera procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje do wiadomości, iż wg wcześniejszego układu raportowania danych sprzedażowych w marcu 2022 r. złożono 7 397 wszystkich wniosków, co daje 2,5% spadku wobec 7 588 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2021 r.

Dane za ostatnie 12 miesięcy, za rok bieżący oraz porównywalne okresy przedstawia załączona do raportu tabela.