Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego nr 17/2017 w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 20 czerwca 2017 roku

Raport bieżący: 17/2017 Korekta

Data: 21.06.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że przez omyłkę nie dołączono do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. załącznika z treścią uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 20 czerwca 2017 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym, Spółka niniejszym dodaje załącznik do raportu bieżącego podlegającego korekcie.

Załączniki