Raporty bieżące

17/2014 Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie Systemu PocketECG III generacji na rynek Australii (Związku Australijskiego)

Raport bieżący: 17/2014

Data: 12.06.2014

W dniu 11 czerwca 2014 r. Zarząd Medicalgorithmics S.A. otrzymał informację, iż Ministerstwo Zdrowia w Australii, za pośrednictwem właściwej Agencji TGA ang. The Therapeutic Goods Administration, dopuściło do obrotu na terenie Australii najnowszą, trzecią wersję systemu PocketECG.

System PocketECG III generacji stanowi zintegrowaną platformę sprzętową i unifikuje w jednym rozwiązaniu najpowszechniej wykorzystywane nieinwazyjne metody diagnostyki arytmii łącząc w ramach jednej platformy zalety powszechnie używanych metod diagnostycznych.

Zarząd informuje, iż dopuszczenie Systemu PocketECG III do obrotu na terenie Australii, uwzględniając możliwość wykorzystania istniejących na tym rynku wysokopłatnych kodów refundacyjnych, może w sposób istotny przełożyć się na wyniki Spółki w przyszłości.

Link do strony GPWInfostrefa