Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w styczniu 2020 r.

Raport bieżący nr 16/2020

 Data: 11.02.2020 r.

 Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu styczniu 2020 r. zostało złożonych 6262 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w styczniu 2020 r. wyniosła 298 w porównaniu do 348 wniosków na dzień roboczy w grudniu 2019 r., co stanowi 14,3% spadek miesiąc do miesiąca.

Liczba wniosków złożonych w styczniu, w dużej mierze jest odzwierciedleniem liczby badań rozpoczętych w drugiej połowie grudnia 2019 r. Ze względu na okres świąteczny, w którym pacjenci mniej chętnie poddają się badaniom, wartość ta odchyla się od pozytywnego trendu liczby rozpoczynanych sesji monitoringu, co przełożyło się na niższą raportowaną liczbę wniosków o płatność w styczniu br. w przeliczeniu na dzień roboczy w stosunku do grudnia 2019. Sezonowość ma jednak miejsce co roku, z różnym natężeniem w zależności od układu dni wolnych w kalendarzu.