Raporty bieżące

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w dniu 18.06.2012 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18.06.2012 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect