Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 22 marca 2022 r.  

Raport bieżący nr: 15/2022

Data: 22.03.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 22 marca 2022 r. („Walne Zgromadzenie”) dysponowali 2 586 789 akcjami i głosami, stanowiącymi 51,98 % kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.

Co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali:

  1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 721 689 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 27,89 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 14,50 %;
  2. The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP – 520 238 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 20,11 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 10,45 %;
  3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 497 592 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,23 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 12,23 %;
  4. Marek Dziubiński – 485 556 akcji i głosów, udział w licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 18,77 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 9,76 %;
  5. Government of Norway – 147 642 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 5,70 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 2,90 %.