Raporty bieżące

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020  

Raport bieżący nr: 15/2021        

Data: 18.05.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 11/2021 oraz 12/2021 z dnia 11 maja 2021 r. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2020 rok na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które ma odbyć się 15 czerwca 2021 r..