Raporty bieżące

Przekazanie pisma firmy audytorskiej skierowanego do KNF w związku z wypowiedzeniem umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 15/2019

Data: 17 maja 2019 r.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wypowiedzenie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych, przekazuje pismo firmy audytorskiej CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych z dnia 20 lipca 2018 r. Skan pisma wpłynął do Spółki w dniu 17 maja 2019 r.