Raporty bieżące

14/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr: 14/2018

Data: 12.06.2018

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 7 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru CSWP Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 34, KRS 0000402544, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3767, jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia:

1) Przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za I półrocze 2018 roku;
2) Badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2018 rok;
3) Przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za I półrocze 2019 roku;
4) Badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2019 rok.

Spółka korzystała z usług audytorskich CSWP Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa przy przeglądzie i badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki w 2016 i 2017 roku.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.