Raporty bieżące

Informacja o udzieleniu Spółce Patentu przez Europejski Urząd Patentowy

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”, „Spółka”) oświadcza, że w dniu 13 czerwca 2012 r. Emitent uzyskał informację, iż Europejski Urząd Patentowy udzielił Spółce 11 kwietnia 2012 r. Patentu na wynalazek: „METHOD DEVICE AND SYSTEM FOR CARDIO-ACCOUSTIC SIGNAL ANALYSIS”, numer publikacji 1991128. Na ten wynalazek Spółka uzyskała już patent na terenie Stanów Zjednoczonych, przyznany przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office), w dniu 13 lipca 2010 r., numer 7,753,856.

Informację podano ze względu na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na udział w potencjalnych przychodach wynikających z komercjalizacji w/w zgłoszenia patentowego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect