Raporty bieżące

14/2016 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Teksasie w przedmiocie uchylenia tymczasowego nakazu przedłużenia terminu wykonania przez AMI Monitoring, Inc. prawa pierwokupu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

Raport bieżący: 14/2016

Data: 31.03.2016

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539) oraz w nawiązaniu do złożonego do Sądu Apelacyjnego Piątego Okręgu w Dallas w Teksasie („Sąd Apelacyjny”) w dniu 21 marca 2016 roku przez spółkę Medi-Lynx Monitoring, Inc. wniosku o uchylenie tymczasowego nakazu Sądu Rejonowego (ang. Emergency Motion to Dissolve Temporary Injunction), o którym Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informowała Raportem Bieżącym nr 12/2016 z dnia 23 marca 2016 roku, Zarząd Spółki niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Apelacyjny, w dniu 29 marca 2016 roku wydał orzeczenie, w którym postanowił o uchyleniu decyzji Sądu Rejonowego w Collin County w Teksasie o tymczasowym nakazie (ang. temporary injunction) w zakresie przedłużenia o 120 dni, licząc od dnia 12 lutego 2016 r., terminu na wykonanie przez AMI Monitoring, Inc. z siedzibą w McKinney, Texas, USA („AMI”) prawa pierwokupu 75% udziałów („Udziały”) w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Texas, USA („Medi-Lynx”) oraz uchyleniu tymczasowego nakazu (ang. temporary injunction) w zakresie przedłużenia o 120 dni, licząc od dnia 12 lutego 2016 r., terminu na wykonanie przez AMI prawa pierwokupu Udziałów w spółce Medi-Lynx;
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść Memorandum oraz Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w oryginalnej wersji językowej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne