Raporty bieżące

Powołanie Prezesa Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 13/2021

Data: 11.05.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 11 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Marcina Grzegorza Gołębickiego z dniem 16 czerwca 2021 r. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

 

W związku z powołaniem do Zarządu, Pan Marcin Gołębicki złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 15 czerwca 2021 r.

 

Rada Nadzorcza dokonała wyboru Prezesa Zarządu nowej kadencji biorąc pod uwagę, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 r. wygaśnie mandat dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Marka Dziubińskiego. Pan Marek Dziubiński poinformował Spółkę, że zamierza kandydować do Rady Nadzorczej Spółki.

 

Jednocześnie, Rada Nadzorcza wyraża podziękowania Panu Markowi Dziubińskiego za dotychczasowy wkład w rozwój Spółki.

 

Marcin Gołębicki jest absolwentem Harvard University, Minnesota University oraz Indiana University. Od 25 lat zarządza największymi międzynarodowymi koncernami medycznymi w Europie, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie piastując z sukcesem najwyższe stanowiska kierownicze m.in. w Johnson & Johnson, Boston Scientific, St. Jude Medical (SJM), Abbott oraz Philips. Jest współorganizatorem konkursu Shark Tank dla innowacyjnych firm typu start-up i branży medycznej oraz inwestorem w firmach medycznych i start-up’owych. Jest członkiem rad nadzorczych w firmach z branży medycznej i aktywnie angażuje się w innowacyjne projekty, które zmieniały sektor medyczny na świecie. Od 2012 roku jest również europejskim członkiem YPO wspierając rozwój menadżerów i liderów przyszłości. Od 2019 jest członkiem Rady Nadzorczej Medicalgorithmics.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marcin Gołębicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.