Raporty bieżące

Zmiana terminu zawarcia umów objęcia Akcji Serii G

Raport bieżący nr: 13/2020

Data: 28.01.2020

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020, Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„), niniejszym informuje, że zmianie uległ termin zawarcia umów objęcia Akcji Serii G i Zarząd Spółki zamierza zawrzeć umowy objęcia Akcji Serii G nie później niż do dnia 29 stycznia 2020 r.