Raporty bieżące

13/2019 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w kwietniu 2019 r.

Raport bieżący nr 13/2019

Data: 13.05.2019 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA. W miesiącu kwietniu 2019 r. zostało złożonych 8213 wniosków o płatność.