Raporty bieżące

Informacja o wypłacie dywidendy

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż zgodnie z treścią Uchwały nr 13/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.06.2013 r., Spółka dokonała w dniu 19 sierpnia 2013 r. wypłaty dywidendy z części zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012.

Do podziału między akcjonariuszy przeznaczono kwotę 3.764.118,60 złotych (wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 1,10 zł). Dzień, według którego ustalono listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) wyznaczono na 4 lipca 2013 roku.
Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje Spółki – łącznie 3.421.926 sztuk akcji wszystkich serii.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 11 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect