Raporty bieżące

Przyspieszenie terminu publikacji Raportu rocznego za 2011 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż ulegnie zmianie termin publikacji Raportu rocznego za 2011 r. Zgodnie z Harmonogramem przekazywania Raportów okresowych w roku 2012, opublikowanym w dniu 3 stycznia 2012 r., pierwotnie deklarowanym terminem publikacji Raportu rocznego za rok 2011 był dzień 14 czerwca 2012 r.

Niniejszym raportem Spółka informuje, że nowy termin publikacji Raportu rocznego za 2011 r. został ustalony na dzień 1 czerwca 2012 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect