Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lutym 2022 r.

Raport bieżący nr 11/2022

Data: 10.03.2022 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37 z dnia 12 października 2021 r., zgodnie z przyjętym nowym systemem raportowania danych sprzedażowych, niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx, przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA.

W okresie ostatnich 12 miesięcy (tj. od marca 2021 r. do lutego 2022 r.) zostało złożonych 58 231 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter, co daje 14,7% wzrostu wobec 50 759 wniosków złożonych w analogicznym okresie poprzednich 12 miesięcy (tj. od marca 2020 r. do lutego 2021 r.).

W lutym 2022 r. zostało złożonych 4 326 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter, co daje 2,7% wzrostu wobec 4 212 takich wniosków złożonych w lutym 2021 r. Liczba ta nie zawiera procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje do wiadomości, iż wg wcześniejszego układu raportowania danych sprzedażowych w lutym 2022 r. złożono 5 798 wszystkich wniosków, co daje 6,5% spadku wobec 6 199 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2021 r.

Dane za ostatnie 12 miesięcy, za rok bieżący oraz porównywalne okresy przedstawia załączona do raportu tabela.