Raporty bieżące

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o rozwiązaniu, za porozumieniem stron, z dniem 1 sierpnia 2013 roku umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy ze spółką Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect