Raporty bieżące

Powołanie nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 10/2020
Data: 21.01.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że
w dniu 21 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Petera G. Pellerito w skład Zarządu Spółki, powierzając mu od dnia powołania pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Pan Peter G. Pellerito jest absolwentem University of Downstate Medical, NY oraz Wharton Executive Business School, a także posiada certyfikat GE Black Belt Six Sigma. Od października 2018 r. jest dyrektorem zarządzającym w spółce zależnej Spółki, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC (ang. CEO). Wcześniej pracował między innymi w Siemens Healthcare, GE Medical Systems oraz ImaCor, Inc.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Peter G. Pellerito nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.