Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w grudniu 2021 r.

Raport bieżący nr 1/2022

Data: 10.01.2022 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37 z dnia 12 października 2021 r., zgodnie z przyjętym nowym systemem raportowania danych sprzedażowych, niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx, przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA.

W miesiącu grudniu 2021 r. zostało złożonych 4.841 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter. Liczba ta nie zawiera procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia. Narastająco od stycznia do grudnia 2021 r. złożono 59.145 tych wniosków, co daje 18,3% wzrostu wobec 50.012 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2020 r.

Jednocześnie Zarząd przekazuje do wiadomości, iż wg wcześniejszego układu raportowania danych sprzedażowych narastająco od stycznia do grudnia 2021 r. złożono 83.217 wszystkich wniosków,
co daje 1,2 % wzrostu wobec 82.252 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2020 r.

Dane za rok bieżący oraz porównywalny przedstawia załączona do raportu tabela.